องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีประชาชนในพื้นที่และคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 เข้าร่


วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (แห่งใหม่) นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมลบูรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมลบูรณ์ / นายสมถวิล สิงห์น้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมลบูรณ์ / นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล / คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

2020-08-25
2020-08-17
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-02
2020-07-02
2020-07-01
2020-07-01
2020-07-01
2020-07-01