องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ


เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ โดย นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กล่าวรายงาน

***วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในด้านการจัดการสุขภาพ และเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10