องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และที่ปรึกษากองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และที่ปรึกษากองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564

เพื่อขอความเห็นชอบแผนโครงการในปีงบประมาณ 2564

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10