องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10