องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


นายก อบต. โนนสมบูรณ์ รับรางวัลศูนย์เด็กคุณภาพระดับดี


นายสุระ  สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับดี การประกวดศูนย์เด็กคุณภาพระดับเขต ของสำนักงานควบคุมโรคระดับเขต  ณ จังหวัดอุดรธานี
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10