องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พระเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์


วันที่ 18 ธันวาคม 2563

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พระเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์ ให้แก่สมาชิกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 #คณะทำงานกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโนนสมบูรณ์ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10