องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และนายชัยนาท รัตนทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร


วันที่ 11 มกราคม 2564

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และนายชัยนาท รัตนทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์ ให้แก่สมาชิกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 #คณะทำงานกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลโนนสมบูรณ์ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10