องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันพุธที่ 20 มกราคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 2/2564


วันพุธที่ 20 มกราคม เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 2/2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10