องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองโนนสมบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลโนนสมบูรณ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองโนนสมบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลโนนสมบูรณ์ โดยนางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิดผู้มีรายได้น้อยตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นางสาวประหยัด เจริญกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 กล่าวรายงาน

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10