องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. และประชาชนลงพื้นที่ล้างตลาดและรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ / นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. และประชาชนลงพื้นที่ล้างตลาดและรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 นอกจากเป็นการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนในพื้นที่ พร้อมกับเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการด้วย

2022-05-23
2022-02-22
2022-01-17
2021-11-17
2021-08-31
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21