องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


สถานการ์ณน้ำเขต องค์การบริรส่วนตำบลโนนสมบูรณ์


ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายสุระ  สิทธิศิริสาร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ออกตรวจดูสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำชี บริเวณรอบพนังกั้นน้ำชี เขตองค์ การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ป้องกันมิให้น้ำล้นตลิ่ง โดยทำการเสริมคันดิน วางแนวกระสอบทรายริมพนังกั้นน้ำ และอุดรอยรั่วรอบพนังกั้นน้ำแม่น้ำชี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10