องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพน์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองช่าง คณะคุณครูศูนย


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

นายนิพน์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองช่าง คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กนิคมโนนสมบูรณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจเทปูน เพื่อสร้างสนาามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 เรือสลัดลิง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละแรงกายแรงใจ และให้การสนัสนุนในการสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อลูกหลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ในครั้งนี้

2022-05-23
2022-02-22
2022-01-17
2021-11-17
2021-08-31
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21