องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในพื้อที่

2022-05-23
2022-02-22
2022-01-17
2021-11-17
2021-08-31
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21