องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาในพื้อที่

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10