องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 เรือสลัดลิง


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 09.09 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 เรือสลัดลิง และได้รับเกียรติจาก นางนริศรา อรุณเดชาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น / คุณแม่สุลภา เถาทวงษ์ / คุณแม่ทองมี ชินระนาด พร้อมด้วย นายสมถวิล สิงห์น้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์/ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กองการศึกษาฯ/ผอ.กองช่าง คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีในครั้งนี้

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10