องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบงูรณ์

วันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10
2021-03-08
2021-03-01
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-18
2021-02-03