องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2557


ท่านนายกสุระ  สิทธิศิริสาร  พร้อมด้วยประชาชนตำบลโนนสมบูรณ์  ร่วมกันจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันฑ์อย่างยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ  2557 นำทีมโดยนายอำเภอบ้านแฮด   หัวหน้าคณะวิทยากรนายสามารถ   หมั่นนอก   
นายไชยนันท์  ใจตรง  เกษตรประจำ     พ.ต.อ. วิริทธิ์พล  มีสายม                        
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10