องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2022-05-23
2022-02-22
2022-01-17
2021-11-17
2021-08-31
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21