องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แก่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือการแพทย์ หน้ากาก N๙๕ ชุดป้องกันและอุปกรณ์สำหร


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มีความห่วงใยประชาชน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ป่วย จึงได้ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แก่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือการแพทย์ หน้ากาก N๙๕ ชุดป้องกันและอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอ #ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10