องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


คณะทำงานปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รถรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธ


วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.00น.

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ คณะทำงานปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รถรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธร ตามมาตราการด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างทางสังคมอยู่เสมอ #ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10