องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์ (หลังเก่า)


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์ (หลังเก่า) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษา รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโคโรนา 2019 #เพียงหวังว่าทุกคนที่กลับมาจะได้มีที่พักคอยที่สะดวกปลอดภัยรองรับเพื่อพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่เดินทางกลับมารักษาอาการติดเชื้อเจ็บป่วยด้วยความอบอุ่นเป็นการรวมพลังรวมแรงร่วมใจกันเพื่อพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์

******************

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10