องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ณ บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10