องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557


ท่าน  นายกสุระ  สิทธิศิริสาร  จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สังเกตการณ์ รายงานพฤติกรรม ของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  คัดกรอง ผู้เสพ  เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10