องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุม ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากไร


วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุม ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูร์ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ราย เพื่อรับเงินสงเคราะห์
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09