องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 256 นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสร


วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ และ อสม.ตำบลโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พักคอยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ณ อาคารสำนักงานหลังเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-05-23
2022-02-22
2022-01-17
2021-11-17
2021-08-31
2021-08-17