องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

คณะผู้บริหารนายสุระ สิทธิศิริสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นายถวิล สิงห์น้อย
นายอุทัย กรีเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     

นายนิพนธ์ชัย  ตาเสาร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล