องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


จ่าเอกปกครอง  สุดสะอาด
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชาย  แสนสุขเลิศ นายบุญเรือน ไชยศรีสังค์ นายสมศักดิ์  ศรีรงค์ นายสมชาย  ชัยอินทร์ศูนย์
พขร.บรรทุกขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
   
นายสุริยา สาจันเวช นายประยูร  มณีแฮด
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ