องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ประวัติและความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นตำบลหนึ่ง ของกิ่งอำเภอบ้านแฮด ซึ่งได้แยกจากตำบลบ้านเป้า อ.บ้านไผ่ เดิมตำบลโนนสมบูรณ์ ขึ้นตรงต่ออำเภอ บ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2528 การปกครองได้แยกการปกครองออกจาก อำเภอบ้านไผ่ ได้มาตั้งกิ่ง อำเภอใหม่ ซึ่งชื่อว่า กิ่งอำเภอบ้านแฮด ตำบลโนนสมบูรณ์