องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2559    การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2559 2463
  25 ก.ย. 2559    โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และ 10 รอบที่ 2 2581
  24 ก.ย. 2559    โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบที่ 2 2455
  22 ก.ย. 2559    โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559 2467
  12 ก.ย. 2559    ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม 2448
  7 ก.ย. 2559    ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 2470
  17 ส.ค. 2559    โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก ประจำปี 2559 2542