องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 2134
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 2132
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2118
  20 ก.ค. 2558    การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 2127
  20 ก.ค. 2558    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 2121
  20 ก.ค. 2558    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 2120
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2121
  20 ก.ค. 2558    การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 2126
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 2132
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 2130
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 2120
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 2125
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 2125
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2126
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งขุดดิน 2129
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2127
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2121
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งถมดิน 2121
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2125
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 2125


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ]