องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 2175
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 2169
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2139
  20 ก.ค. 2558    การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 2163
  20 ก.ค. 2558    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 2150
  20 ก.ค. 2558    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 2147
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2142
  20 ก.ค. 2558    การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 2161
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 2170
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 2158
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 2145
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 2162
  20 ก.ค. 2558    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 2154
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2156
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งขุดดิน 2165
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2165
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2150
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งถมดิน 2142
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2160
  20 ก.ค. 2558    การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 2161


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ]