องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
รายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2557    รายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 2442
  23 ธ.ค. 2557    รายชื่อคนพิการประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) 2454