องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 58
  10 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 55
  10 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 51
  10 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 54
  8 พ.ค. 2563    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการุจริตคอร์รัปชั่น 2463
  8 พ.ค. 2563    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 268