องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2565    การดำเนินการตามนโบายการบริหารงานบุคคล ปี 2565 40