องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560

    รายละเอียดข่าว

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 1    ลงวันที่  3  เมษายน  2560

    เอกสารประกอบ เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ