องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.

    รายละเอียดข่าว

ผู้สนใจขอซื้้อเอกสารสอบราคา  ชุดละ  600  บาท   ได้ระหว่างวันที่  9-22  มิถุนายน  2560  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.  และในวันที่  23  มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-12.00 น.   ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ