องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ