องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556

    รายละเอียดข่าว

รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ