องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขาม หมู่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 2396
  16 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 2401
  5 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 2363
  21 มิ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็กหมู่ 3 2387
  21 มิ.ย. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขามหมู่ 2 ไป บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 2366
  21 มิ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 2365
  21 มิ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 ไป หมู่ 11 2354
  15 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 2348
  24 เม.ย. 2561    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2373
  15 มี.ค. 2561    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2381
  22 ก.พ. 2561    ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา 2314
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 2310
  3 ต.ค. 2560    ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2320
  2 ต.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ่้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 2327
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงประปาพร้อมติดตั้งประปา หมุ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2343
  16 ส.ค. 2560    ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2140
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2312
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2332
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2317
  1 พ.ค. 2560    ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 2301


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ]