องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 มิ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 ไป หมู่ 11 2188
  15 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 2178
  24 เม.ย. 2561    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2195
  15 มี.ค. 2561    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2195
  22 ก.พ. 2561    ประกาศเรื่องแจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา 2159
  28 ธ.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 2159
  3 ต.ค. 2560    ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2166
  2 ต.ค. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ่้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 2170
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงประปาพร้อมติดตั้งประปา หมุ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2184
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2168
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2163
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2165
  1 พ.ค. 2560    ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 2160
  3 เม.ย. 2560    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 2165
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 2173
  22 ก.พ. 2560    ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองผักตบ ม.5 โดยวิธีตกลงราคา 2191
  30 พ.ย. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 2178
  14 พ.ย. 2559    ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(ผด.2)2560 2181
  14 พ.ย. 2559    ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 2176
  14 พ.ย. 2559    ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2167


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ]