องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2126
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 2121
  25 ธ.ค. 2558    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 2126
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2122
  23 พ.ย. 2558    ประกาศจัดจ้างเหมาพลุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช 2123
  16 พ.ย. 2558    ประกาศจัดจ้างเหมาเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2122
  30 ต.ค. 2558    แผนจัดซื้อจัดจ้างหน้า 3 2120
  15 ต.ค. 2558    ประกาศ เรื่องตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ 2130
  19 ส.ค. 2558    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) 2122
  5 ส.ค. 2558    รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ปลัด อบต.ระดับ๘) 2122
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2126
  20 ก.ค. 2558    การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง 2121
  24 ก.พ. 2558    แจ้งเตือนให้ระวังวาตภัย (พายุฤดูร้อน) 2122
  3 พ.ย. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2558 2117
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2558 2119
  29 ส.ค. 2557    ข้อมูลหมู่บ้าน กองทุน กลุ่มอาชีพ 2122
  4 มี.ค. 2557    ประกาศเรื่องผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบนักวิชาการพัสดุ 2119
  29 ม.ค. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มตั้นจาก ระดับ3 2129
  25 พ.ย. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2557 2123
  23 ส.ค. 2556    โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 2122


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ]