องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2560    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 2320
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 2319
  22 ก.พ. 2560    ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 2140
  22 ก.พ. 2560    ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองผักตบ ม.5 โดยวิธีตกลงราคา 2353
  30 พ.ย. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 2346
  14 พ.ย. 2559    ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(ผด.2)2560 2344
  14 พ.ย. 2559    ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 2343
  14 พ.ย. 2559    ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2326
  13 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2304
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 2292
  25 ธ.ค. 2558    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 2312
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2297
  23 พ.ย. 2558    ประกาศจัดจ้างเหมาพลุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช 2288
  16 พ.ย. 2558    ประกาศจัดจ้างเหมาเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2144
  16 พ.ย. 2558    ประกาศจัดจ้างเหมาเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2309
  30 ต.ค. 2558    แผนจัดซื้อจัดจ้างหน้า 3 2287
  15 ต.ค. 2558    ประกาศ เรื่องตกลงราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ 2325
  19 ส.ค. 2558    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) 2291
  5 ส.ค. 2558    รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ปลัด อบต.ระดับ๘) 2298
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2300


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ]