องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง 2286
  24 ก.พ. 2558    แจ้งเตือนให้ระวังวาตภัย (พายุฤดูร้อน) 2300
  3 พ.ย. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2558 2288
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2558 2300
  29 ส.ค. 2557    ข้อมูลหมู่บ้าน กองทุน กลุ่มอาชีพ 2306
  4 มี.ค. 2557    ประกาศเรื่องผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบนักวิชาการพัสดุ 2138
  4 มี.ค. 2557    ประกาศเรื่องผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบนักวิชาการพัสดุ 2288
  29 ม.ค. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มตั้นจาก ระดับ3 2321
  25 พ.ย. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2557 2304
  23 ส.ค. 2556    โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 2290
  30 ก.ค. 2556    ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2299
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 2300
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 2296
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 2308
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 2344
  4 ก.ค. 2556    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุว่าง 2344
  4 ก.ค. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2556 2294
  4 ก.ค. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2555 2321
  30 พ.ย. 542    รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ปลัด อบต.ระดับ๘) 2302
  30 พ.ย. 542    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 2305


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4