องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 2337
  24 เม.ย. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2347
  29 ม.ค. 2561    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสท่ี 1 2368
  3 ต.ค. 2560    ประกาศงบการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2341
  21 เม.ย. 2560    งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560 2343
  7 ต.ค. 2559    รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 2355
  20 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 2337
  20 ต.ค. 2557    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 2336
  8 พ.ย. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 2358
  8 พ.ย. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 2373