องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอถังประปาเหล็กทรงรูปกอล์ฟ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2308
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2303
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2286
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง 2280
  24 ต.ค. 2557    ราคากลางประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2290
  24 ต.ค. 2557    ราคากลางประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง 2276
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่1) 2282
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่2) 2289
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่3) 2287
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่4) 2275
  19 พ.ย. 2556    ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 2295
  19 พ.ย. 2556    ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2301
  19 พ.ย. 2556    ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 2302
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนหองกระหนวน หมู่ที่ 4 2295
  19 พ.ย. 2556    โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 2282
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2280
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 2292
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2294
  19 พ.ย. 2556    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 2280
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2277


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ]