องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 พ.ย. 2556    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมูที่ 12 2293
  12 พ.ย. 2556    สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 1 2280
  23 ส.ค. 2556    โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเนอกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบประมูลซื้อด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) 2189
  24 ก.ค. 2556    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 2184
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 2319
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 2293
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 2299
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 2187
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 2291
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 2296
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 2283
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 2295
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 2288
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 2281
  4 ก.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ชุด 2302
  4 ก.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ 2295
  4 ก.ค. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 โครงการ 2293
  4 ก.ค. 2556    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2294
  4 ก.ค. 2556    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตรเครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ดีเซล) 2303
  30 พ.ย. 542    สอบราคาซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) 2282


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ]