องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2159
  22 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2158
  22 ส.ค. 2560    ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2168
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2160
  16 ส.ค. 2560    สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2178
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2137
  16 ส.ค. 2560    ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ 2166
  15 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ 2155
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2171
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2170
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2154
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2153
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2176
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2163
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 2162
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2178
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2166
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2169
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2175
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2156


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]