องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2122
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 2129
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 2133
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 2124
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2128
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2136
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2130
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2128
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 2121
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2132
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2126
  13 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2131
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 2125
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2132
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2127
  25 มี.ค. 2559    ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน(ราคากลาง) 2126
  11 ก.พ. 2559    ราคางกลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2128
  3 ธ.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ 2131
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 2124
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2118


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ]