องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2163
  9 มิ.ย. 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 2172
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2167
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2180
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2182
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2163
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2167
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2187
  3 เม.ย. 2560    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ (9 สัญญา) 2150
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 2168
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2148
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2164
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2173
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2183
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2166
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 2156
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2142
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2157
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 2162
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 2178


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]