องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2126
  2 ธ.ค. 2558    ประกาศ จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2124
  23 พ.ย. 2558    ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 2141
  23 พ.ย. 2558    ประกาศ จัดจ้างเหมาเวทีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พรรษา ๕ ธันวามหาราช 2126
  17 พ.ย. 2558    ประกาศจัดซื้อวัสดุในวันเปิด/ปิดพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2125
  17 พ.ย. 2558    ประกาศจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 2135
  17 พ.ย. 2558    ประกาศ จัดซื้อค่าน้ำดื่ม-น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2123
  16 พ.ย. 2558    ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2122
  16 พ.ย. 2558    ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์ 2126
  19 ส.ค. 2558    ราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) 2121
  23 ก.ค. 2558    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2127
  23 ก.ค. 2558    ราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามประกาศฉบับลงันที่ 23 กรกฎาคม 2558 2128
  8 พ.ค. 2558    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ 2132
  2 มี.ค. 2558    ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 2122
  2 มี.ค. 2558    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างรถบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2126
  2 มี.ค. 2558    ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2129
  2 มี.ค. 2558    ราคากลางประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 2131
  2 มี.ค. 2558    ราคากลางประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างรถบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2123
  2 มี.ค. 2558    ราคากลางประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2121
  24 ก.พ. 2558    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอถังประปาเหล็กทรงรูปกอล์ฟ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2128


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ]