องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 2158
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2160
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2186
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2171
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2173
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 2157
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2175
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2158
  13 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2172
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 2160
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2173
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2159
  25 มี.ค. 2559    ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน(ราคากลาง) 2166
  11 ก.พ. 2559    ราคางกลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2166
  3 ธ.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ 2175
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 2145
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2141
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2160
  2 ธ.ค. 2558    ประกาศ จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2160
  23 พ.ย. 2558    ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 2185


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ]