องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2379
  16 ส.ค. 2560    สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2385
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2351
  16 ส.ค. 2560    ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ 2374
  15 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ 2374
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2381
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2369
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2353
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2354
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2386
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2381
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 2380
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2395
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2382
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2388
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2388
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2371
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2383
  9 มิ.ย. 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 2378
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2378


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]