องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2132
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2124
  24 ต.ค. 2557    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง 2125
  24 ต.ค. 2557    ราคากลางประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 2125
  24 ต.ค. 2557    ราคากลางประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง 2121
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่1) 2121
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่2) 2124
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่3) 2125
  26 ส.ค. 2557    โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่4) 2122
  19 พ.ย. 2556    ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 2128
  19 พ.ย. 2556    ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2128
  19 พ.ย. 2556    ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 2125
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนหองกระหนวน หมู่ที่ 4 2127
  19 พ.ย. 2556    โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 2121
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2120
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 2126
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 2132
  19 พ.ย. 2556    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 2122
  19 พ.ย. 2556    โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2122
  19 พ.ย. 2556    โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมูที่ 12 2127


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ]