องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 2391
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2395
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 2388
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2403
  9 มี.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 2391
  13 พ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2392
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 2399
  13 พ.ค. 2559    เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2405
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 2202
  13 พ.ค. 2559    ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 2385
  25 มี.ค. 2559    ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน(ราคากลาง) 2380
  11 ก.พ. 2559    ราคางกลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 2390
  3 ธ.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ 2429
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 2360
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2356
  3 ธ.ค. 2558    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 2363
  2 ธ.ค. 2558    ประกาศ จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2383
  23 พ.ย. 2558    ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 2421
  23 พ.ย. 2558    ประกาศ จัดจ้างเหมาเวทีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พรรษา ๕ ธันวามหาราช 2384
  17 พ.ย. 2558    ประกาศจัดซื้อวัสดุในวันเปิด/ปิดพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ 2393


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ]