องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันที่ 19 กุมภาพันธฺ 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสม[วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 74]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น [วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 26]
 
  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1[วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 71]
 
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพน์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองช่าง คณะคุณครูศูนย[วันที่ 18 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 64]
 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. และประชาชนลงพื้นที่ล้างตลาดและรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [วันที่ 3 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 78]
 
  วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) [วันที่ 29 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 55]
 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองโนนสมบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 22 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 55]
 
  วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์/ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ /นางสาวศิริรัตน์ ไพ[วันที่ 21 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 52]
 
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมและซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[วันที่ 20 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 48]
 
  วันพุธที่ 20 มกราคม 2564องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 2/2564 [วันที่ 20 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 54]
 
  วันที่ 19 กุมภาพันธฺ 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบู[วันที่ 19 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 45]
 
  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และนายชัยนาท รัตนทิพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร[วันที่ 11 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 49]
 

[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]