องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบู[วันที่ 20 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 53]
 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พระเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์ [วันที่ 18 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 47]
 
  วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และคณะกรรมการธนาคารขยะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564[วันที่ 15 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 47]
 
  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และที่ปรึกษากองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 [วันที่ 23 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 46]
 
  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ[วันที่ 13 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 49]
 
  เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ[วันที่ 7 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 48]
 
  วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีประชาชนในพื้นที่และคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 เข้าร่[วันที่ 25 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 133757453]
 
  วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10 [วันที่ 17 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 103]
 
  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ออร่าฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2563[วันที่ 31 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 213]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเ[วันที่ 28 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 152]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวสุรีจันทร์ ภูรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา/นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง นัก[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 194]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภ[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 167]
 

[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]