องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 151]
 
  สำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 165]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๑๐ [วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 153]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 151]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการพัฒนาอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือชมรมคนพิการ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 128]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 141]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 127]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์ มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะรีไสเคิลตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 122]
 
  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 3 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 17]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 3 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชาสัมพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 3 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชาสัมพันธ์พิธีมอบบ้านคนพิการรายนายประสิทธิ์ ศรีอัดชา ประจำปี2562[วันที่ 31 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 91]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]